AUTORZY

Jerzy Dudek Mateusz Eckert
Adam Kłobukowski Piotr Krużycki
Marcin Libicki Tomasz Mering
Piotr Pacyna Tomasz Pacyna
Piotr Mietniowski Jan Nadziejowski
Piotr Pacyna Tomasz Pacyna
Michał Radecki-Mikulicz Krzysztof Radzikowski
Paweł Ruczko Piotr Sachanowicz
Rafał Szyja Krystian Włosek
Piotr Zgodziński Adam Zalepa